Inlegg med emneord MOOC

Hvor går e-læring – MOOC eller SMOCC?

Bilde av statsministeren med iPad

Foto:Statsministerens kontor

Dagbladet kunne rapportere at Jens styrer landet med iPad fra New York. Og kan han gjøre det må da våre studenter kunne lære smartere ved hjelp av teknologi?

Status i Norge

Det går en bølge av eksperimenter med teknologi og læring over landet. Den «gamle» bølgen med bruk av teknologi for å støtte læring via LMSer  (Learning Management Systems som egentlig burde betegnes kursadministrasjonsløsninger) som Blackboard, Fronter og It’s Learning lever fortsatt i beste velgående i grunnskole og høyere utdanning. Disse prosjektene har hatt, eller endt opp med, et fokus på behov på institusjonsnivå.

Min erfaring fra BI er at det er store forskjeller på interesse, motivasjon og følgelig bruk av dette blant de som underviser. Ressursene som settes inn går med til å støtte ganske enkel anvendelse for de mange. Behov og ønsker fra de som ønsker å bruke plattformen på en avansert måte blir stort sett ikke tilgodesett. Resultatet er at vi ikke får de gode eksemplene som trigger både kollegaer og studenter, og mange studenter finner det ikke formålstjenlig å bruke et verktøy hvor det skjer svært lite. Situasjonen hos oss er på ingen måte unik, jeg hører det samme fra andre institusjoner og observerer det samme i grunnskolen. I foreldrerollen finner jeg det egentlig ganske provoserende når skolene prøver å pålegge elever og foreldre å sjekke It’s Learning daglig når det kan gå dager og uker mellom hver gang noe blir publisert der. Men det er en annen debatt som jeg sikkert kan komme tilbake til.

Les resten av denne artikkelen »

, , , , ,

Ingen kommentarer