Inlegg med emneord Klinisk Arbeidsflate

Styrebehandlingen av Klinisk arbeidsflate ved OUS

Dette innlegget er en oppfølging av kommentaren om klinisk arbeidsflate og fokuserer på tidslinjen i styrebehandlingen av dette. Kilde er dokumenter man finner ved Google-søk.

Innlegget gir en tidslinje over styrets fokus på dette prosjektet med mine kommentarer. Dette handler ikke om å fordele ansvar mellom leverandør og kunde, det kan man ikke ta stilling til med det grunnlaget jeg har. Men det er relativt åpenbart at både leverandør og kunde burde ha stoppet dette på et tidligere tidspunkt.

Dette er kun en vurdering av ett av mange prosjekter, og dette innlegget sier ikke noe om andre IKT-prosjekter ved OUS. Henvisningen til Sykehuspartner blir færre og færre etterhvert. Det kan tolkes som at de ble satt på sidelinjen i prosessen, eller at de ble kneblet i prosessen.

Men jeg må innrømme at det hadde vært uhyre interessant å gjennomføre om komplett prosjektreview både får å se hva som virkelig gikk galt, og fordi det vil være mye man kan lære fra en slik gjennomgang. Kanskje jeg skal invitere Cato Rindal som leder Sykehuspartner IKT som gjesteforeleser….

Avslutningsvis i innlegget har jeg noen konkluderende kommentarer og spørsmål jeg skulle ønske at kunde og leverandør vil besvare.

Les resten av denne artikkelen »

, ,

1 Kommentar

Klinisk arbeidsflate ved Oslo Universitetssykehus

Jeg er blitt intervjuet av Aftenposten og Computerworld om stansingen av prosjektet Klinisk arbeidsflate ved OUS. «Stopper dataprosjekt – risikerer milliontap» var forsideoppslag i Aftenposten 15. mai, den ble fulgt opp i Computerworld den 16. mai. Begge skriver om det i dag den 20. mai. Aftenposten kun i papirutgaven (s.2) mens Computerworld hadde to oppslag som også er på nett; «Flere advarte mot katastrofeprosjektet» og «Ingen tar ansvar for sykehusskandale«.

Prosjektet har samtidig vært

  • synliggjort som et prestisjeprosjekt for leverandøren Logica og Helse Sør-Øst
  • gjenstand for klagesak i KOFA som ble trukket av klageren
  • hatt fremdriftsrapportering under lukket behandling ved styremøter i Helse Sør-Øst, delvis skjult under det kryptiske Dag2B (utskilt som egen sak fra et stort IKT-løft kalt Dag2)
  • utsatt for kritisk omtale, bl.a. i bloggen til Jomar Kuvås, en tidligere leder ved Rikshospitalet

Når fremdriftsrapportering er under «lukket behandling» er det mye som tyder på at noe er i ferd med å galt i et prosjekt. Når man i tillegg omdøper prosjektet og skjuler det langt nede i sakslisten er det mye som tyder på at det skjer ting man ikke vil skal komme frem. Og når man endelig finner frem i sakspapirene kan lese at «Status for Dag2B gis under møtet» sannynliggjøres dette. Det kommer en egen bloggpost med kommentar til dette.

Hva jeg har vurdert

Høsten 2009 fikk jeg en henvendelse fra Sverre Flatby som er adm. direktør i CSAM Health. De hadde tapt konkurransen om å få levere klinisk arbeidsflate og ville ha hjelp til å forstå det. Derfor ønsket de en uavhengig vurdering av tilbudene fra Logica som vant kontrakten og sitt eget. Som underlag fikk jeg konkurransegrunnlaget, tilbudet fra Logica og tilbudet fra CSAM Health. Jeg hadde et kort oppstartsmøte med Flatby og to ansatte på morgenen den 8.12 og leverte min vurdering på ettermiddagen den 9.12. Det var dokumentene som var kilde til min analyse.

Mitt oppdrag var å vurdere det punktet i konkurransegrunnlaget som omhandlet prosjektgjennomføringen (vektet 20% i totalvurderingen). Det jeg skulle vurdere var om de to tilbudene beskrev et prosjekt som kunne levere en fungerende klinisk arbeidsflate pr. 1.6. 2010.

Jeg har ikke

  • vurdert de ulike systemene og teknologiene
  • vurdert økonomien i de ulike tilbudene
  • leverandørens evne til å levere et slikt prosjekt

men kun forholdt meg til om planen for prosjektgjennomføring, slik den er beskrevet i tilbudene, oppfyller kravene i konkurransegrunnlaget mht å ha en løsning i innen tidsfristen.

Jeg beskrev min analyse og konklusjoner i et notat til CSAM Health den 9.12.2009. Dette notatet har åpenbart både Computerworld og Aftenposten fått tak i og intervjuet meg om dette. Derfor synes jeg det er ryddig å offentliggjøre mine egne vurderinger med mine egne ord her også.

Jeg fikk rett, dessverre…

I notatet (les det selv: CSAM_HSØ vurdering) konkluderte jeg med følgende:

  • Det var urealistisk at Logica kunne levere en ferdig tilpasset og integrert klinisk arbeidsflate innenfor tidsrammen. De la opp til å levere en installasjon av en standardløsning. Det ville ikke være en fungerende løsning da det hjelper lite med en overbygning i form av en felles arbeidsflate om man ikke har integrert den mot de ulike fagsystemene.
  • Det å levere en standardløsning uten tilpasninger medfører en overføring av risikoen i prosjektet fra leverandør til kunde.
  • Logica hadde ikke tatt forbehold i sitt tilbud om dette avviket fra forutsetningen i konkurransegrunnlaget.

Jeg er sitert i media på at jeg synes det er merkelig at kunden ikke så dette ved vurdering av tilbudene. Konkurransegrunnlaget er ganske tydelig på hvor komplekst dette er, og da bør man ha hatt kompetanse til å vurdere denne delen av tilbudene. Jeg har selv hatt roller der jeg har vurdert tilbud i offentlige anskaffelser, og et tilbud som det fra Logica ville enten blitt avvist pga at de ikke oppfyller tildelingskriterier konkurransegrunnlaget, alternativt sendt i retur der man ba om en mer realistisk og underbygget plan.

, ,

1 Kommentar