Inlegg med emneord iPad

Hvor går e-læring – MOOC eller SMOCC?

Bilde av statsministeren med iPad

Foto:Statsministerens kontor

Dagbladet kunne rapportere at Jens styrer landet med iPad fra New York. Og kan han gjøre det må da våre studenter kunne lære smartere ved hjelp av teknologi?

Status i Norge

Det går en bølge av eksperimenter med teknologi og læring over landet. Den «gamle» bølgen med bruk av teknologi for å støtte læring via LMSer  (Learning Management Systems som egentlig burde betegnes kursadministrasjonsløsninger) som Blackboard, Fronter og It’s Learning lever fortsatt i beste velgående i grunnskole og høyere utdanning. Disse prosjektene har hatt, eller endt opp med, et fokus på behov på institusjonsnivå.

Min erfaring fra BI er at det er store forskjeller på interesse, motivasjon og følgelig bruk av dette blant de som underviser. Ressursene som settes inn går med til å støtte ganske enkel anvendelse for de mange. Behov og ønsker fra de som ønsker å bruke plattformen på en avansert måte blir stort sett ikke tilgodesett. Resultatet er at vi ikke får de gode eksemplene som trigger både kollegaer og studenter, og mange studenter finner det ikke formålstjenlig å bruke et verktøy hvor det skjer svært lite. Situasjonen hos oss er på ingen måte unik, jeg hører det samme fra andre institusjoner og observerer det samme i grunnskolen. I foreldrerollen finner jeg det egentlig ganske provoserende når skolene prøver å pålegge elever og foreldre å sjekke It’s Learning daglig når det kan gå dager og uker mellom hver gang noe blir publisert der. Men det er en annen debatt som jeg sikkert kan komme tilbake til.

Les resten av denne artikkelen »

, , , , ,

Ingen kommentarer

Fremtiden er her nå, hvis du vil?

Denne bloggposten er skrevet for og publisert på bloggen BI2020Fremtiden er her nå, hvis du vil?


 

Per ser opp fra den blanke flaten foran seg, tar ut ørepluggene mens han trekker pusten dypt og lener seg godt tilbake og flytter oppmerksomheten mot naturen rundt seg. Det er nydelig vær, godt og varmt i solveggen på hytta, og han priser seg lykkelig over at han valgte å bli en dag til. Han har nettopp deltatt i en undervisningsøkt på BI gjennom å følge den live på nettbrettet sitt.

Undervisningen ble overført i sanntid med lyd og bilde (presentasjoner, tavle, dokumenter) samt at det ligger tilgjengelig for avspilling senere. I løpet av økten har han:

  • stilt muntlige spørsmål til foreleser gjennom å rekke opp hånden virtuelt og få mikrofontid
  • stilt skriftlige spørsmål via tastaturet i et eget spørsmål og svar vindu
  • diskutert med medstudenter i en chat
  • skrevet på felles dokumenter i et gruppearbeid

Alt dette har han gjort fra solveggen på hytta.Vanligvis foretrekker Per å være til stede på BI da det er enklere å diskutere med foreleser samt stille spørsmål i pausen ved å være tilstede. Men det passet veldig bra nå slik at han fikk en dag ekstra på hytta. Flere av Pers studievenner har en tendens til å droppe undervisning kl. 8, spesielt når det har vært sosiale aktiviteter kvelden før. Noen følger undervisningen live mens andre ser på opptakene.

Kari klør seg i hodet og tenker “makan til vanskelige formuleringer er det lenge siden jeg har lest”. Hun sloss med en vitenskapelig artikkel som skal forberedes til et seminar imorgen på M.Sc. programmet i organisasjonspsykologi. Hun markerer en av de vanskeligste formuleringene og skriver et kort notat om hva hun tror det betyr. Notatet poster hun på “klasseveggen” og tar en pause. Når hun returnerer til PCen en halv time senere har flere medstudenter markert at de og sliter med samme. I tillegg har Dag og Sunjay skrevet egne notater med forklaringer og linker til avsnitt i læreboken der samme begrep er forklart mer utførlig. Hun legger inn en takk for hjelpen og fortsetter lesingen. Når hun skal avslutte for kvelden ser hun at det er kommet et nytt innlegg som er linket til hennes notat. Det er fra professoren som skal ha seminaret som kommer med en litt mer omfattende og utførlig kommentar enn medstudentene samt en lenke til en podcast om tematikken som Kari har misset. Andre ganger legger professoren inn korte meldinger som bekrefter at medtudenters svar er riktige.

Seminaret neste dag innledes med en kort workshop der studentene lager en felles begrepsmodell med post-it lapper på tavle. Med en felles forståelse blir diskusjonene mye bedre enn når studenter kaster seg inn i en diskusjon uten å ha lest. Og du verden så mye mer gøy det er å høre en professor øse av sin kunnskap i en diskusjon enn i kurs hvor artiklene blir forelest og det knapt er tid til diskusjon. Det er vanlig at studentene noterer “så blekket spruter” – Kari ler inni seg av denne historiske term – og får man ikke med seg alt er det både opptak av seminaret samt mulig å dele notater med andre studenter. I dette kurset er man delt i grupper hvor hver gruppe har ansvar for å dokumentere 2 seminarer hver som de deler med de andre studentene.

Utopiske fremtidsvisjoner eller en realitet i nær fremtid? Alt som er beskrevet over er det mulig å gjøre i dag, og en god del gjøres allerede. Det er ikke veldig vanskelig heller. Den største utfordringene er organisatorisk. Og så er ikke teknologien problemfri heller. Det krever et minimum av teknologikompetanse av de som skal kjøre kurs på denne måten. Og man må regne med å gjøre det med et minimum av support. Det er mye som må tilrettelegges for at det skal fungere for studentene. Og det er foreløpig ikke for alle. Men i fremtiden blir mye av dette enklere å ta i bruk fordi vi har et støtteapparat som legger tilrette for oss og kan hjelpe os med det praktiske. Det å sette sammen en enhetlig verktøykasse og gjøre den tilgjengelig for alle består av mange valg og avveininger.

Høsten 2012 gjennomføres det et pilotprosjekt på BI hvor vi skal forsøke noe av dette. Prosjektet skal prøve en pilot på det vi kaller en Digital Læringsarena (DLA). Målsettingen med prosjektet er bl.a. å lære mer om hvor krevende det er å få til et godt og integrert miljø som er enkelt å bruke både for faglige og studentene. Vi søker også kunnskap om studentenes holdninger og deres preferanser mht. hva som fremmer læring og ikke. Det er opprettet en egen prosjektwiki for DLA-piloten for deling av informasjon om prosjektet hvor du etterhvert kan lese mer. Etter vår kjennskap er dette et prosjekt som tar dette et steg lenger enn andre tislvarende prosjekter vi har hørt om.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Nasjonalbiblioteket og er et samarbeidsprosjekt mellom BIs bibliotek, Akademika og undertegnede. Vi har også dialog med studenter samt IT-avdelingen og LearningLab.

Denne bloggposten er forfattet og publisert fra en iPad, med mindre redigeringer på PC før publisering.

Hvis du vil se en visjon som er ennå mer fremtidsrettet anbefales Apples Knowledge Navigator fra 1987.

, , , , ,

Ingen kommentarer