Arkiv for mai, 2011

Spørreundersøkelse via sosiale medier

I dag gjennomførte jeg et lite eksperiment. Datteren og en venninne har en oppgave i sosiologi på videregående der de gjennomfører en liten spørreundersøkelse om ytringsfrihet. Ettersom de hadde litt få svar valgte de å ta en runde i nabolaget for å få flere svar. Jeg hadde tidligere i uken foreslått at de la ut en webundersøkelse og spredde den via venner på facebok, men uten respons. Både elever og pappa hadde litt for travel uke slik at vi ikke tok opp ideen før i dag.

Mens de gikk rundt i nabolaget la jeg inn undersøkelsen i Surveymonkey (det første verktøyet jeg fant med gratiskonto, var ikke så gratis allikevel da jeg ville laste ned svar i Excelformat) og sendte ut følgende tweet:

Kjære venner og alle andre som ser dette. Vil du være så snill og hjelpe to elever på vgs med svar på 7 enkle spørsmål? http://j.mp/krvpub

Jeg kvitret om de da en tweet gå rett inn i statusen min både på Facebook og LinkedIn, samt at jeg kanskje  kunne jeg  nå andre. Det virket! Etter to minutter hadde jeg to studenter som både hadde svart på spørsmålene og viderekvitret (RT) min tweet. Etter 15 minutter hadde jeg en liste med RTs fra personer jeg ikke kjenner, og svaren strømmet inn. De unge håpfulle delte den også med sine venner på Facebook.

I løpet av en halvtime hadde de fått flere svar via webundersøkelsene enn de hadde samlet inn hele uken på skolen og blant venner og kjente. Og de bare fortsetter å komme inn.

Takk til alle som har svart, og leser du dette i løpet av helgen (21-22 mai) er det bare å ta undersøkelsen på http://j.mp/krvpub undersøkelsen er nå avsluttet.

Denne posten blir oppdatert med litt statistikk når de unge håpefulle avslutter undersøkelsen.

Hva svarene sier om våre nettverk

Den første timen etter at den ble postet kom det inn ca. 50 svar via webundersøkelsen i tillegg til de 38 svarene som ble samlet inn manuelt. Deretter kom det jevnt og trutt frem til vi hadde 96 svar totalt på kvelden i går, og 102 i dag tidlig. Da lukket vi undersøkelsen ettersom det var mer enn nok til å gjøre oppgaven og det var på tide å arbeide med svarene. Dessverre er det ikke en timestamp på svarene (kun dato), ellers hadde det vært interessant med en fordeling over tid.

Fordeling av svar mellom web og papir viser en tydelig forskjell mellom kanalene og kan nok i stor grad forklares med at det var to jenter i videregående som brukte sitt nettverk for å få tak i svar på papir mens websvarene er nok i hovedsak et resultat av disitribusjon med utgangspunkt i mitt nettverk.

Denne effekten blir ennå tydeligere om man ser på fordelingen mellom kanal og alder. Spørreskjema på papir ble delt ut på skolen (videregående) og i nabolaget. Det forklarer nok i hovedsak den litt merkelige fordelingen i den kanalen. Mens webskjemaet ble distribuert i mitt nettverk og plukket av personer både min alder og av studenter som viderekvitret slik at det spredte seg viralt. Aldersfordelingen reflekteres naturlig nok i utdanningsnivå.

Hva mente respondentene?

Det kommer ingen dypere analyse av det her, den skriver jentene i sin oppgave. Men galleriet nedenfor gir en oversikt over noen grafer for den som er interessert i svar på spørsmålene. Kanskje ikke godt nok til en mer omfattende undersøkelse, men morsomt og nyttig…

 

, , ,

Ingen kommentarer

Styrebehandlingen av Klinisk arbeidsflate ved OUS

Dette innlegget er en oppfølging av kommentaren om klinisk arbeidsflate og fokuserer på tidslinjen i styrebehandlingen av dette. Kilde er dokumenter man finner ved Google-søk.

Innlegget gir en tidslinje over styrets fokus på dette prosjektet med mine kommentarer. Dette handler ikke om å fordele ansvar mellom leverandør og kunde, det kan man ikke ta stilling til med det grunnlaget jeg har. Men det er relativt åpenbart at både leverandør og kunde burde ha stoppet dette på et tidligere tidspunkt.

Dette er kun en vurdering av ett av mange prosjekter, og dette innlegget sier ikke noe om andre IKT-prosjekter ved OUS. Henvisningen til Sykehuspartner blir færre og færre etterhvert. Det kan tolkes som at de ble satt på sidelinjen i prosessen, eller at de ble kneblet i prosessen.

Men jeg må innrømme at det hadde vært uhyre interessant å gjennomføre om komplett prosjektreview både får å se hva som virkelig gikk galt, og fordi det vil være mye man kan lære fra en slik gjennomgang. Kanskje jeg skal invitere Cato Rindal som leder Sykehuspartner IKT som gjesteforeleser….

Avslutningsvis i innlegget har jeg noen konkluderende kommentarer og spørsmål jeg skulle ønske at kunde og leverandør vil besvare.

Les resten av denne artikkelen »

, ,

1 Kommentar

Klinisk arbeidsflate ved Oslo Universitetssykehus

Jeg er blitt intervjuet av Aftenposten og Computerworld om stansingen av prosjektet Klinisk arbeidsflate ved OUS. «Stopper dataprosjekt – risikerer milliontap» var forsideoppslag i Aftenposten 15. mai, den ble fulgt opp i Computerworld den 16. mai. Begge skriver om det i dag den 20. mai. Aftenposten kun i papirutgaven (s.2) mens Computerworld hadde to oppslag som også er på nett; «Flere advarte mot katastrofeprosjektet» og «Ingen tar ansvar for sykehusskandale«.

Prosjektet har samtidig vært

  • synliggjort som et prestisjeprosjekt for leverandøren Logica og Helse Sør-Øst
  • gjenstand for klagesak i KOFA som ble trukket av klageren
  • hatt fremdriftsrapportering under lukket behandling ved styremøter i Helse Sør-Øst, delvis skjult under det kryptiske Dag2B (utskilt som egen sak fra et stort IKT-løft kalt Dag2)
  • utsatt for kritisk omtale, bl.a. i bloggen til Jomar Kuvås, en tidligere leder ved Rikshospitalet

Når fremdriftsrapportering er under «lukket behandling» er det mye som tyder på at noe er i ferd med å galt i et prosjekt. Når man i tillegg omdøper prosjektet og skjuler det langt nede i sakslisten er det mye som tyder på at det skjer ting man ikke vil skal komme frem. Og når man endelig finner frem i sakspapirene kan lese at «Status for Dag2B gis under møtet» sannynliggjøres dette. Det kommer en egen bloggpost med kommentar til dette.

Hva jeg har vurdert

Høsten 2009 fikk jeg en henvendelse fra Sverre Flatby som er adm. direktør i CSAM Health. De hadde tapt konkurransen om å få levere klinisk arbeidsflate og ville ha hjelp til å forstå det. Derfor ønsket de en uavhengig vurdering av tilbudene fra Logica som vant kontrakten og sitt eget. Som underlag fikk jeg konkurransegrunnlaget, tilbudet fra Logica og tilbudet fra CSAM Health. Jeg hadde et kort oppstartsmøte med Flatby og to ansatte på morgenen den 8.12 og leverte min vurdering på ettermiddagen den 9.12. Det var dokumentene som var kilde til min analyse.

Mitt oppdrag var å vurdere det punktet i konkurransegrunnlaget som omhandlet prosjektgjennomføringen (vektet 20% i totalvurderingen). Det jeg skulle vurdere var om de to tilbudene beskrev et prosjekt som kunne levere en fungerende klinisk arbeidsflate pr. 1.6. 2010.

Jeg har ikke

  • vurdert de ulike systemene og teknologiene
  • vurdert økonomien i de ulike tilbudene
  • leverandørens evne til å levere et slikt prosjekt

men kun forholdt meg til om planen for prosjektgjennomføring, slik den er beskrevet i tilbudene, oppfyller kravene i konkurransegrunnlaget mht å ha en løsning i innen tidsfristen.

Jeg beskrev min analyse og konklusjoner i et notat til CSAM Health den 9.12.2009. Dette notatet har åpenbart både Computerworld og Aftenposten fått tak i og intervjuet meg om dette. Derfor synes jeg det er ryddig å offentliggjøre mine egne vurderinger med mine egne ord her også.

Jeg fikk rett, dessverre…

I notatet (les det selv: CSAM_HSØ vurdering) konkluderte jeg med følgende:

  • Det var urealistisk at Logica kunne levere en ferdig tilpasset og integrert klinisk arbeidsflate innenfor tidsrammen. De la opp til å levere en installasjon av en standardløsning. Det ville ikke være en fungerende løsning da det hjelper lite med en overbygning i form av en felles arbeidsflate om man ikke har integrert den mot de ulike fagsystemene.
  • Det å levere en standardløsning uten tilpasninger medfører en overføring av risikoen i prosjektet fra leverandør til kunde.
  • Logica hadde ikke tatt forbehold i sitt tilbud om dette avviket fra forutsetningen i konkurransegrunnlaget.

Jeg er sitert i media på at jeg synes det er merkelig at kunden ikke så dette ved vurdering av tilbudene. Konkurransegrunnlaget er ganske tydelig på hvor komplekst dette er, og da bør man ha hatt kompetanse til å vurdere denne delen av tilbudene. Jeg har selv hatt roller der jeg har vurdert tilbud i offentlige anskaffelser, og et tilbud som det fra Logica ville enten blitt avvist pga at de ikke oppfyller tildelingskriterier konkurransegrunnlaget, alternativt sendt i retur der man ba om en mer realistisk og underbygget plan.

, ,

1 Kommentar